Contoh Ucapan Sungkeman Bahasa Jawa Halus, Singkat dan Mudah Diingat

- 2 April 2024, 11:30 WIB
ILUSTRASI : Acara
ILUSTRASI : Acara /Foto : dok Nur Aliem Halvaima - POSJAKUT /

SUDUTBATAM.COM - Berikut ini adalah kumpulan ucapan sungkeman Lebaran 1445 H dengan bahasa Jawa halus kromo inggil.

 

Sebagaimana diketahui, sungkeman merupakan salah satu tradisi yang disampaikan saat Lebaran.

Biasanya sungkeman dilakukan oleh orang muda kepada orang tua, sebagai salah satu bentuk ucapan meminta maaf pada Hari Raya Idul Fitri 2024

Adapun kumpyan ucapan sungkem Lebaran Bahasa Jawa Kromo di Hari Fitri dapat di hafalkan dari sekarang.

Baca Juga: Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Pada 22 April 2023

1. Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo.

2. Kulo mriki sowan dateng ngarsanipun bapak/ibu/mbah. Sepindah kulo tuwin lan silaturahmi kangge paseduluran sesami tiyang muslim. Kaping kalih kulo nyuwun pandonganipun bapak/ibu/mbah. Lan ingkang kaping tigonipun kulo nyuwun pangapunten seagengipun samodra pangaksami dhateng sedaya klenta klentunipun lampah kulo tumindak lan anggene kulo matur ingkang kulo jarag nopo dene mboten dipunjareg. Semanten niko kulo nyuwun mugi mugi saged ndadosaken penggalihipun panjenengan lan manahnipun kulo tentrem. Lan ingkang ugo kito suwun suwun, mugi ibadah kulo lan panjengengan saged ketampi ing ngarsane gusti Allah SWT lan mugi Allah kersa maringi pangapunten dumateng sedaya kelepatan kito sedoyo.

3. Kulo sowan wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu. Sepisan, nyaos sembah pangabekti mugi katur ing ngersanipun Bapak/Ibu. Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kulo saklimah, tuwin lampah kulo satindak ingkah kulo jarang lan mboten ndadosaken sarjuning panggalih. Mugi Bapak/Ibu kerso maringi agunging samudro pangaksami. Kulo suwun kaleburna ing dinten riyadi puniko lan ingkang putra nyuwun berkah soho pangestu.

Baca Juga: Niat Sholat Idul Fitri, Lengkap Denga Tata Caranya dan Bacaan Takbirnya

 

4. Kulo ngaturaken sembah ngabekti dhateng panjenengan, ugi nyuwun pangapunten ing sadeleme manah dumateng sedaya agengipun kelepatanipun tindak tanduk ingkang katingal menapa mboten katingal. Mugi mugi Allah nglebur dosa kulo lan panjenengan ing dinten riyaya meniko.

5. Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko.***

Editor: Niken Nurfujitania


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x